Detské preteky Zvolen


Detské preteky Zvolen v roku 2023 pokračujú v disciplínach BEH a ODRÁŽADLÁ pre deti do 8 rokov.